Pakiet Pomniejszony analogowy to oferta programowa wycofana ze sprzedaży z dniem 1 stycznia 2016 roku. Dotyczy jedynie dotychczasowych abonentów posiadających dotychczas zawarte umowy na dostęp do poniższego Pakietu. Jako definitywne wyłączenie programów w dwu etapach w 2018 roku oferta kanałów analogowych została ograniczona wg pisma jakie zostało dostarczone abonentom w pierwszej połowie 2018 roku. Pismo to jest przedstawione poniżej w dokumentach.

Pakiet Pomniejszony Analogowy

Dokumenty

Do wyświetlania dokumentów potrzebny jest Adobe reader lub inny program do wyświetlania plików pdf.

Programy cyfrowe DVB-T

Programy analogowe