Strona sttb.pl wykorzystuje pliki cookies.
Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij tutaj lub na krzyżyk w górnym rogu ramki.

Pomoc w zakresie biurowym

Gdzie znajdują się Biura Obsługi Klienta STTB?

BOK Łódź znajduje się przy Al. Pasjonistów 4 91-140 Łódź tel. 42 652 88 14
BOK Pabianice znajduje się przy ul. Smugowej 8A 95-200 Pabianice tel. 42 307 20 08

Jaki jest obszar działania sieci STTB?

W Łodzi działamy na osiedlu Im. St. Żeromskiego tj. w zakresie ulic Traktorowa, Grabieniec, Kaczeńcowa, Judyma oraz na osiedlach: Nowe Złotno, Osiedle Kaczeńcowa.
W Pabianicach działamy na obszarze dotychczasowego Stowarzyszenia BUGAJ tj. w zakresie ulic Myśliwska, Waltera Janke, Smugowa, Popławska, Mokra.

Co zrobić by zostać przyłączonym do sieci STTB?

Należy podpisać umowę na wybraną usługę w Biurze Obsługi Klienta. Umowę może podpisać właściciel lub osoba zameldowana w lokalu mieszczącym się w zasięgu naszej sieci.

Ile czasu muszę czekać na przyłączenie do sieci od chwili zgłoszenia?

Instalacje wykonywane są w ciągu kilku dni od podpisania umowy, szczegółowe informacje o terminach udziela BOK.

Czy mogę skontaktować się z STTB w formie elektronicznej?

Tak, istnieje taka możliwość. Adres do kontaktu mailowego to: bok@sttb.pl oraz pabianice@sttb.pl

Czy mogę przepisać umowę na inna osobę?

Zmiana Umowy Abonenckiej, dotycząca przepisania Umowy na inną osobę (cesja), wiąże się z osobistą wizytą w Biurze Obsługi Klienta dwóch osób i złożeniem pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Czy opłacając abonament w STTB należy również uiszczać opłatę za abonament radiowo – telewizyjny?

Tak, opłata za abonament w STTB nie obejmuje opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego za posiadany odbiornik w lokalu.

Jak rozwiązać umowę abonencką na usługę TV zawartą na czas nieokreślony?

Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego wraz z uiszczeniu wszystkich opłat abonamentowych.

Jak rozwiązać umowę abonencką na usługę Internetową zawartą na czas nieokreślony?

Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po zwrocie urządzenia dostępowego oraz po dokonaniu wszelkich zobowiązań wynikających z abonamentu.

Czy wraz z końcem umowy 24 lub 12 miesięcznej, wygasa umowa o świadczenie usług?

Nie. Umowa zawarta na czas oznaczony 12 lub 24 miesięcy przekształca się w umowę na czas nieoznaczony, opłaty wyrównują się do kwot z cennika.

Co zrobić, aby uniknąć wyższych opłat?

Należy się zgłosić do Biura Obsługi Abonenta przed upływem końca umowy w celu aneksowania umowy na kolejny dogodny okres.

Czy mogę zrezygnować z usług podczas promocji lub trwania umowy terminowej?

Abonent ma prawo zrezygnować z usług w trakcie trwania promocji lub z usług na czas oznaczony. Uczestnik, który rozwiąże umowę utraci wszelkie korzyści wynikające z promocji i zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej określonej w regulaminie promocji.

Czy jest możliwość zwiększenia prędkości usługi internetowej, w czasie trwania umowy?

Jak najbardziej można zmienić prędkość usługi, w tym celu należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta aby podpisać aneks do umowy.

Co zrobić, aby zostać członkiem Stowarzyszenia?

Wypełnić deklarację członkowską wraz z opłaceniem wpisowego w wysokości 10 zł, jak również regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości 3 zł miesięcznie

Co zrobić aby zrezygnować ze składki członkowskiej?

Należy w Biurze Obsługi Klienta dokonać pisemnej rezygnacji z członkostwa.

Pomoc w zakresie technicznym

Instrukcje obsługi do dekoderów Ariva 100, Ariva 102, Globo HDX2

Szanowni Abonenci, poniżej znajdziecie Państwo instrukcje obsługi do dekoderów oferowanych przez telewizję STTB

Czy na telewizorze starszego typu odbiorę telewizję cyfrową DVB-T?

Tak, na takim telewizorze można odbierać programy DVB-T poprzez zakupiony zewnętrzny dekoder.

Dlaczego, mimo że zakupiłem dekoder DVB-T, nadal nie odbieram programów telewizji cyfrowej naziemnej?

Podstawą do odbioru programów DVB-T jest wykupienie conajmniej pakietu pomniejszonego.

Czy do odbioru telewizji cyfrowej STTB muszę posiadać specjalny telewizor?

Nie. Dekoder telewizji cyfrowej STTB umożliwia podłączenie każdego telewizora wyposażonego w wejście SCART (Eurozłącze) lub wejście analogowe (composite video-out). Natomiast, jeżeli jesteście Państwo posiadaczami nowoczesnego odbiornika z matrycą LCD lub plazmową, wyposażonego w cyfrowe wejście HDMI, zalecamy skorzystanie z takiego podłączenia – umożliwia ono wykorzystanie w pełni możliwości sprzętu i pozwala cieszyć się wysoką, cyfrową jakością obrazu i dźwięku. Dekoder użyczony jest bezpłatnie abonentowi na cały czas trwania umowy. W przypadku gdy odbiornik posiada standard odbioru telewizji cyfrowej kablowej z MPEG4 (DVB-C) wraz ze złączem CI (common interface) do odbioru pakietu cyfrowego STTB wystarczający jest moduł CAM wpięty bezpośrednio w odbiornik.

Co jest potrzebne do odbioru cyfrowego pakietu DVB-C ?

Należy korzystać z conajmniej pakietu Socjalny Plus, sprzęt potrzebny do odbioru otrzymujecie Państwo od nas. W przypadku nowych odbiorników telewizyjnych wyposażonych w tuner DVB-C otrzymujecie Państwo moduł CAM, jeżeli w lokalu znajduje się stary telewizor doposażamy go w dekoder.

Co zrobić w przypadku braku obrazu?

Należy sprawdzić, czy Odbiornik jest podłączony do prądu. Brak może być również spowodowany poluzowaniem przewodów abonenckich w lokalu. Można również wyłączyć dekoder lub odbiornik na chwilę z prądu i włączyć ponownie.

Co zrobić w przypadku braku dźwięku?

Należy sprawdzić, czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku nie został ustawiony na minimum. Należy sprawdzić, czy przewody połączeniowe z telewizorem / zestawem hi-fi nie są poluzowane.

Czy adres IP jest stały?

Adres IP jest stały, przypisany do klienta, jest również adresem zewnętrznym.

Jak można sprawdzić prędkość łącza internetowego?

Prędkość łącza możemy sprawdzić za pomocą testu łącza STTB.

Po zmianie / naprawie komputera nie mam dostępu do Internetu.

W przypadku zmiany komputera bądź podłączenia routera wifi należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu przypisania nowej karty sieciowej ( nowego MAC adresu ).
Gdy komputer jest po naprawie należy sprawdzić czy sterowniki do karty sieciowej są prawidłowo zainstalowane i czy MAC adres nie uległ zmianie. Poprawność instalacji karty sieciowej możemy sprawdzić w menadżerze urządzeń, który odnajdziemy w panelu sterowania systemu Windows.

Nie mam dostępu do wszystkich kanałów analogowych.

Ilość odbieranych programów jest uzależniona od posiadanego pakietu telewizyjnego. W sieci STTB są do wyboru cztery pakiety telewizyjne. W celu weryfikacji programów należy uruchomić automatyczne strojenie odbiornika telewizyjnego, następnie znalezione kanały porównać z wykazem kanałów danego pakietu. W przypadku niezgodności skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Mam stary odbiornik telewizyjny , czy mogę odbierać kanały z pakietów cyfrowych DVB-C?

W przypadku starych odbiorników istnieje możliwość korzystania z pakietów cyfrowych DVB-C. Otrzymujecie Państwo od nas dekoder umożliwiający odbiór cyfrowej telewizji kablowej.

Co zrobić w przypadku awarii telewizji?

Sprawdzić poprawność podłączenia odbiornika telewizyjnego:

 • połączenie gniazdo abonenckie – odbiornik telewizyjnych
 • dokręcenie wszystkich łączy przy zwrotnicy / rozdzielaczu
 • w odbiorniku telewizyjnym sprawdzamy czy przypadkiem nie jest wybrane wejście zewnętrzne, np. odtwarzacz dvd

W przypadku gdy wszystko jest dobrze podłączone a awaria nadal występuje należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Co zrobić w przypadku awarii Internetu?

Należy zweryfikować stan modemu kablowego za pomocą wyświetlanych diod i sprawdzić czy jest prawidłowo podłączony. Następnym krokiem jest sprawdzenie stanu karty sieciowej.
W wielu przypadkach pomaga zrestartowanie modemu poprzez chwilowe odłączenie zasilania oraz ponowne uruchomienie komputera.

Mam problem z odbiorem Polsatu i kanału informacyjnego STTB, co zrobić ?

Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i zamówić sprawdzenie gniazda abonenckiego. W przypadku gdy w lokalu jest stare gniazdo abonenckie trzeba je wymienić, co zapewni prawidłowy odbiór programu Polsat.

Parametry odbioru sygnału DVB-C w sieci STTB.

Aby przyspieszyć wyszukiwanie kanałów cyfrowych kablowych należy ustawić następujące parametry:

 • częstotliwość początkowa 202 MHz
 • częstotliwość końcowa 594 MHz
 • szybkość transmisji (symbol rate) 6900 Ksym/s
 • modulacja QAM 256

Parametry odbioru sygnału DVB-T w sieci STTB.

 • MUX 1 – 474 MHz
 • MUX 2 – 482 MHz
 • MUX 3 – 490 MHz
 • MUX 8 – 498 MHz

Jaki router zakupić aby stworzyć sieć wifi w domu ?

Aby stworzyć siec wifi należy wyposażyć się w router DSL, router powinien posiadać wejście WAN na złącze RJ-45. Częstym błędem klientów jest zakup routera ADSL, który jest przydatny tylko w sieciach telefonicznych. W dobrze routera warto również zwrocić uwagę na zasięg i moc nadawanej sieci bezprzewodowej oraz miejsce montażu urządzenia, ponieważ rozkład mieszkań może uniemożliwić prawidłowy odbiór sygnału wifi w skrajnych punktach lokalu.

Jak uzyskać dostęp do kanałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T w sieci STTB ?

Wymogiem koniecznym jest korzystanie z pakietu Pomniejszonego telewizji. Odbiornik telewizyjny musi posiadać tuner DVB-T w technologi MPEG 4. W przypadku starszych odbiorników telewizyjnych można zakupić dekoder do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej.

Czy w pakietach internetowych są limity ?

Nie, w sieci STTB nie ma limitów na ilość pobieranych danych. Jedynym ograniczeniem jest prędkość pobierania danych zależna od posiadanego pakietu. W godzinach 23:00 – 10:00 prędkość jest zwiększana o 50% .

Jak sprawdzić MAC adres karty sieciowej za pomocą wiersza poleceń systemu Windows?

W menu Start, w polu Uruchom wpisujemy komendę „cmd” .

W wierszu poleceń (czarne okno, które się pokazało) wpisujemy komendę „ipconfig/all” i naciskamy klawisz enter.

Następnie ukarzą się wszystkie połączenia sieciowe w komputerze, najczęściej interesujące nas połączenie jest opisane jako „Karta Ethernet Połączenie lokalne”, odnajdujemy je i sprawdzamy MAC adres, w tym miejscu możemy również sprawdzić adres IP uzyskany przez kartę.

W jaki sposób szybko sprawdzić czy mam połączenie z internetem?

Poprawność działania Internetu możemy sprawdzić za pomocą komendy PING, test ten stwierdza jak szybko dany serwer odpowiada na zapytanie wysłane przez nasz komputer.

W menu Start, w polu Uruchom wpisujemy komendę „cmd” .

W wierszu poleceń (czarne okno, które się pokazało) wpisujemy komendę „ping” + adres sprawdzanej strony bądź serwera i naciskamy enter. Poniższa ilustracja przedstawia użycie komendy ping do strony www.wp.pl.

Wynikiem testu jest średnia czasów podana w ms (mili sekunda).

Jak uzyskać dostęp do serwera FTP ?

Połączenie z serwerem ftp w naszej sieci jest możliwe po założeniu konta mailowego. Konto można założyć za pomocą formularzu na naszej stronie bądź kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
Połączenie z istniejącym serwerem ftp przy użyciu programu Total Commander :

 • uruchamiany program i wciskamy kombinacje klawiszy „ctrl+f”
 • wybieramy Nowe połączenie
 • w polu Sesja nadajemy nazwę naszemu połączeniu
 • w polu Nazwa hosta wpisujemy ftp.sttb.pl
 • w polu Użytkownik wpisujemy login do naszego konta
 • w polu hasło podajemy hasło ustalone podczas zakładania konta
 • po uzupełnieniu danych naciskamy przycisk OK a następnie Połącz

Co oznaczają diody w modemie?

Opis diod podczas prawidłowej pracy modemu. Podczas weryfikacji stanu diod należy również zwrócić uwagę na przycisk ON/OFF, który przełącza modem w tryb offline.

Scientific Atlanta (Cisco) EPC 2100

Od prawej strony: POWER świeci na stałe, SEND / RECIEVE miga w przypadku transmisji danych, CABLE świeci na stałe – modem jest w trybie online, PC – miga jak do modemu podłączony jest komputer / router.

Cisco EPC 3000 / 3010

Od lewej strony : diody POWER, DS, US, ONLINE świecą na stałe – modem znajduje sie trybie online, dioda LINK miga – do modemu podłączony jest komputer / router.

Motorola sb5101e

Od góry : diody POWER, RECIEVE, SEND, ONLINE świecą na stałe – modem jest w trybie online, dioda PC/ACTIVITY miga – do modemu jest podłączony komputer / router.

Thomson tcm290

Od góry: dioda POWER świeci na stałe – podłączone zasilanie, PC LINK miga – podłączony komputer, CABLE świeci na stałe oraz ACTIVITY miga – modem znajduje się w trybie online.

Thomson tcm390 / 420

Od prawej strony : INTERNET świeci na stałe, PC LINK miga, CABLE LINK na stałe, CABLE ACTIVITY miga.

Cisco EPC 2425

Od lewej strony : pierwsze cztery diody świecą na stałe POWER, DS, US, ONLINE – modem jest w trybie online, następne cztery ETHERNET 1-4 świecą gdy podłączone są komputery za pomocą kabli ethernetowych, dioda WIRLESS LINK – sieć bezprzewodowa jest dostępna.

Scientific Atlanta EPC 2320

Od prawej strony : CABLE świeci na stałe, SEND / RECIEVE migają podczas transmisji danych, CABLE na stałe – modem jest w trybie online, PC migają gdy do modemu jest podłączony komputer przewodowo bądź przez sieć wifi.

Przepięcia w sieci kablowej wytwarzane przez odbiorniki TV i karty telewizyjne.

W przypadku gdy w lokalu odbiornik telewizyjny jest źródłem przepięcia należy zabezpieczyć się poprzez zamontowanie separatora (izolatora) galwanicznego. Częstą przyczyną przepięć są również karty telewizyjne w komputerach co ilustruje załączony film: